1

วันที 16 กุมภาพันธ์ 2565  พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายสังคมศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา

1

วันที 17 กุมภาพันธ์  2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.สายชล  โพธ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยโสธร

1

วันที 17 กุมภาพันธ์  2565โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.สายชล  โพธ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยโสธร

IMG 7146

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะรองผู้อำนวยการ มอบเงินสด จำนวน 10,000  บาท ณ บริเวณหอประชุมวิถีอีสาน