1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับดีขึ้นไป