0

Home

การประชุมได้เริ่มประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันฯ (2)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายภัทรศาสน์  มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานการประชุมได้เริ่มประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน

Read more: การประชุมได้เริ่มประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันฯ (2)

การปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พันโท ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27

Read more: การปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2561 

ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้เดินมาปฏิบัติราชการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์  ได้เดินมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Read more: ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์  ได้เดินมาปฏิบัติราชการ 

ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้พบปะกับนักเรียน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

Read more: ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้พบปะกับนักเรียน