0

Home

ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ได้เดินมาปฏิบัติราชการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์  ได้เดินมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 

ซึ่งก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่โรงเรียนยโสธร ดร.มณีรัตน์ ปรินายวณิชย์ ได้เดินทางไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองยโสธร  ตำหนักเจ้าปูยโสธร พระธาตุพระอานนท์ จากนั้นได้เข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมีคณะรองผู้อำนวยการ นำโดย นายสัญญา สระสงคราม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าห้องประชุมโสธรพิทย์ เพื่อกล่าวต้อนรับ และมีคณะครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คนใหม่ จากนั้น คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมย่อยกับท่านผู้อำนวยการ ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์

Share