01
0
0

กิจกรรม TEENERGY SCHOOL TOUR

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561  ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นี้ Teenergy School Tour 2018

 

ที่ให้ความสนุกพร้อมรับสาระความรู้เรื่องพลังงานไปด้วยกับงาน Teenergy School Tour 2018 ซึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ที่ได้ดูแลโครงการและจัดงานในครั้งนี้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดกิจกรรม TEENERGY SCHOOL TOUR  พลังงานไฟฟ้าไทยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตอน :  ก้าวสู่พลังงานแห่งอนาคต เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงานของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา  โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และโรงเรียนอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,500 คน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0123

00025951
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 11:54:18 +0000