0123

ประเมินการขอมีวิทยฐานะ นายนครินทร์ ศรีคง

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ

ครูชำนาญการ นายนครินทร์ ศรีคง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี นายอุทัย สุภาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ และนางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งนายนครินทร์ ศรีคง ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ จากนั้นนำคณะกรรมการชมผลงานในการขอมีวิทยฐานะ

โดยการประเมินในครั้ง มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ และคณะครูจากกลุ่มสาระฯ อื่นร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องเรียนไร้พรมแดน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

นายชัชพล รวมธรรม...

นายกฤษณัฐ แสนโยธา ...

นายรองรัตน์ แก้วบุป...

นายสัญญา สระสงคราม...

012

00136541
Your IP: 35.153.135.60
Tue, 16 Jul 2019 20:42:10 +0000