01
0
0

พิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร  สร้อยสระคู ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.มณีรัตน์  ปรินายวนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะรองผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  การเดินขบวนพาเหรดจากสวนสาธารณะพญาแถน ซึ่งมีจำนวน 6 สี เมื่อเดินเข้าบริเวณโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว นายสมเพชร สร้อยสระคู ได้กล่าวเปิดพร้อมลั่นฆ้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ จากนั้นได้เป็นการแสดงพิธีเปิด ลีดสนาม แอโรบิค ของนักเรียนยโสธรพิทยาคม  กีฬาในประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0123

00025880
Your IP: 100.24.46.10
Thu, 17 Jan 2019 10:41:58 +0000