ม.ค. 28

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ก.ย. 23

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 

1. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา กลุ่มสาระคณิตฯจะจัดส่งเงินรางวัล(ธนาณัติ)ไปที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ให้ติดต่อรับที่โรงเรียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ติดต่อกลับมาที่ line ID: @oob9452f หรือ โทร.  08-79615762(ครูเกษอาภรณ์)

2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ให้โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่ http://www.ysp.ac.th/math หรือ https://www.facebook.com/mathyaso  

3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอขอบคุณ โรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งต่อๆไปเหมือนเช่นเคย

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Read the rest of this entry »