ก.ย. 24

พิมพ์เกียรติบัตรเข้าสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19/2560

♥พิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ครั้งที่ 19/2560 ♥

                                    

ก.ย. 23

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

ประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน  2560 

1. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันและได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา กลุ่มสาระคณิตฯจะจัดส่งเงินรางวัล(ธนาณัติ)ไปที่โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ให้ติดต่อรับที่โรงเรียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หากเลยกำหนดแล้วยังไม่ได้รับ ติดต่อกลับมาที่ line ID: @oob9452f หรือ โทร.  08-79615762(ครูเกษอาภรณ์)

2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขัน ให้โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 ที่ http://www.ysp.ac.th/math หรือ https://www.facebook.com/mathyaso  

3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอขอบคุณ โรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งต่อๆไปเหมือนเช่นเคย

Read the rest of this entry »

ก.ย. 12

เฉลยข้อสอบอัจริยภาพคณิตศาสตร์ ปี2560

สอบเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

สอบถามหรือทักท้วง ที่ line ID: @OOb9452f

ประกาศผลสอบ วันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 16.30 น.

                                                      ข้อมูลล่าสุด ณ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.20 น.

 

ป. 3-4 ฉบับปรับปรุง   ป. 5-6   

 ม.1 ฉบับปรับปรุง   ม.2   

 ม.3ฉบับปรับปรุง

 

ก.ย. 06

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2560

สอบวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

 

      ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

 

  1. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามที่เรียน/สังกัดอยู่ และมาถึงสนามก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 10 นาที
  2. เตรียมบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตนเข้าสอบ
  3. นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอ อุปกรณ์อื่นให้พร้อมในการเข้าสอบ
  4. ห้ามนำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริต
  5. นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้ว 45 นาที
  6. นักเรียนที่มาช้าเกิน 30 นาทีนับจากเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว
  7. ประกาศผลการสอบภายในวันที่ 25 กันยายน 2560   เวลา 16.30 น.

รายละเอียดของผู้เข้าสอบ

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคณิตศาสตร์ ที่จัดโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

MATHCAMP2017

Read the rest of this entry »