ม.ค. 09

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปี 2560

ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปี 2560

รายละเอียดการรับรางวัล :

1. รางวัลชนะเลิศ-ชมเชย7  ผู้จัดสอบจะโอนเงินรางวัลไปให้ตามเลขที่บัญชีที่แจ้ง กรุณาแจ้งชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่จะให้โอนเงินรางวัลให้ ทางช่องทางที่ท่านสมัคร หรือทางไลน์ ID : @hji๘๙๓๒L (แอดเอชเจไอแปดเก้าสามสองแอล) เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลจะจัดส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดที่นักเรียนศึกษา 

2. รางวัลชมเชยพิเศษ 1-10 จะได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรจะส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดที่นักเรียนศึกษา

3. เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันสามารถดาวน์โหลดได้  ที่ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

ผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 19 ปี 2560

 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4    (ดูผลการสอบ)      ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6    (ดูผลการสอบ)      ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1           ( ดูผลการสอบ)     ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2          ( ดูผลการสอบ)     ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3          ( ดูผลการสอบ)     ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4          ( ดูผลการสอบ)     ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5          ( ดูผลการสอบ)     ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Permanent link to this article: http://ysp.ac.th/scyaso/index.php/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99/

ธ.ค. 03

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปี 2560

 

เวลาสอบ การสอบแข่งขันมีการสอบ 3 คาบ

คาบที่ 1             เวลา  09.00-10.30 น.        ชั้น ป.5-6 (ดูรายชื่อ)  , ม.4 (ดูรายชื่อ)

คาบที่ 2            เวลา  10.40-12.10 น.           ชั้น ป.3-4 (ดูรายชื่อ)  , ม.1 (ดูรายชื่อ) , ม.5 (ดูรายชื่อ)

คาบที่ 3            เวลา  13.00-14.30 น.          ชั้น ม.2 (ดูรายชื่อ)      , ม.3 (ดูรายชื่อ)

 

หมายเหตุ   กรณีผู้สมัครสอบแต่ไม่พบรายชื่อเข้าสอบ หรือชื่อ-สกุล , ชื่อโรงเรียน , ชื่ออำเภอ ,

                     ชื่อจังหวัด ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องได้ ที่ ไลน์ ID : @hji8932L ,

                     https://www.facebook.com/scyaso  

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามที่ตนเองสังกัดอยู่

2. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

2. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ เข้าสอบแทนผู้ที่สมัครสอบแต่ไม่ได้มาสอบ

3. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรแสดงตัว(บัตรนักเรียน,บัตรประชาชน,หรื่อบัตรอื่นๆ)ที่มีรูปถ่าย-

     ของผู้เข้าสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย

4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสาร , เครื่องคิดเลข , นาฬิกาที่บันทึกข้อมูลได้ ,

     หนังสือ เข้าห้องสอบ

5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่  ปากกา , ดินสอ ,ยางลบ , ไม้บรรทัด , ปากกาลบคำผิด

6. อนุญาตให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลนักเรียน (ชื่อ-สกุล , ชื่อโรงเรียน , ชื่ออำเภอ , ชื่อจังหวัด)

     ในใบลงชื่อเข้าสอบให้ถูกต้องได้

7. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป  45 นาที

 

Permanent link to this article: http://ysp.ac.th/scyaso/index.php/listscyaso-2/

ก.ค. 20

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

>>>ตารางธาตุล่าสุด

>>>IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

 

Permanent link to this article: http://ysp.ac.th/scyaso/index.php/iupac/

พ.ค. 19

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Permanent link to this article: http://ysp.ac.th/scyaso/index.php/sci/