การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก  Download  ไฟล์

โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  คลิก  Download  ไฟล์