ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ราชกิจนาฯ)    คลิก Download ข้อมูล
เอกสารแจ้งประกาศข้อกำหนดจริยธรรม    คลิก Download ข้อมูล
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม    คลิก Download ข้อมูล
ประมวลจริยธรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2566    คลิก Download ข้อมูล