แนวทางการปฏิบัติตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    คลิก Download ข้อมูล
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม โรงเรียนพิทยาคม    คลิก Download ข้อมูล