พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540     คลิก Download ข้อมูล
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562คลิก Download ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม คลิก Download ข้อมูล