รับฟังความคิดเห็น

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ .....

ใส่ชื่อจริง นามสกุลจริง เพื่อการติดต่อ
กรอก Email ผู้ติดต่อ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖     คลิก Download ข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    คลิก Download ข้อมูล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     คลิก Download ข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายฯ-65    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2565-YSP    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการประชุมผู้ปกครอง 1-2565

รายงานการประชุมผู้ปกครอง 1-2565    คลิก Download ข้อมูล
E-Service

    smss icon            ysp sgs      Q A icon

slweblink63 2

slweblink63 4

slweblink63 6

slweblink63 3

slweblink63 5 1

 

 

E-Service

ระบบ E-Service โรงเรียนยโสธรพิทยาคม    คลิก Download ข้อมูล
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565    คลิก Download ข้อมูล
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์