การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖     คลิก Download ข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    คลิก Download ข้อมูล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     คลิก Download ข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายฯ-65    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2565-YSP    คลิก Download ข้อมูล
รายงานการประชุมผู้ปกครอง 1-2565

รายงานการประชุมผู้ปกครอง 1-2565    คลิก Download ข้อมูล