การแต่งกายนักศึกษาวิชาทหาร 67FNRS

การแต่งกายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ๋67FNRSการแต่งกายชุดลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมปลาย

logo ปักเสื้อ นรห้องเรียนพิเศษ SMTE RS

 

logo ปักเสื้อ นรห้องเรียนพิเศษAP 67RS

 

logo ปักเสื้อ นรห้องเรียนพิเศษMEP 67RS

 

logo ปักเสื้อ นรห้องเรียนพิเศษLP 67RS