yspnews230763 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในนามตัวแทน คณะฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

นายวสันต์  วันนิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/13 (AP รุ่นแรก) ที่สอบนักเรียนเตรียมทหารผ่านทั้ง 4 เหล่าทัพ ทอ., ทบ., ทร., ตรน. พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews230763 2yspnews230763 3yspnews230763 4yspnews230763 5