1

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประกรรมการ ในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย รอบที่ 4