Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 581

yspnews301063 1

วันที่ 30  กันยายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะฝ่ายบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา

yspnews301063 2yspnews301063 3yspnews301063 4yspnews301063 5

ส่งผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 กลับบ้าน โดยวันที่ 30 กันยายน เป็นวันสุดท้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการครู เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความพูกพันที่ดี จึงได้มีกิจกรรม ส่งผู้เกษียณอายุราชการกลับบ้านในวันปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้าย

 

 

powered by social2s