yspnews121063 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

yspnews121063 2yspnews121063 3yspnews121063 4yspnews121063 5

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านพระพระครูเมธีปริยัติธาดา ชื่นชม รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร  วัดบูรพารามใต้ อมตะธรรม อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำโดย นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมรองผู้บริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในระดับชั้น ม.1  ร่วมถวายจตุปัจจัย อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 70 รูป ณ บริเวณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม