yspnews040264 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 11 รอบคัดเลือกจังหวัดยโสธร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

  • นายพลัฎฐ์ บรรใดทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมสายสะพาย
  • นายภูมิวิศ ตรีภพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน พร้อมสายสะพาย
  • นางสาวรัตติยากร จันทรศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมสายสะพาย
  • นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์น้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมสายสะพาย

ได้มอบถ้วยรางวัล เหรียญทองและเหรียญเงิน ให้กับเด็กชายมกรธวัช  ดีพลงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ในการแข่งขันรายการ เทอร์มินอล 21 โคราช เทควันโด้ โอเพ่น 2020 ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญเงิน การแข่งขันรายการ มหาสารคาม ราชภัฏ ยูนิเวอร์ซิตี้ เทควันโด้ ทัวร์นาเม้นต์ จากนั้นได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/18g94PWnhjX10pWqMqUQCwiOjDJ3Dk0LQ?usp=sharing

yspnews040264 2yspnews040264 3yspnews040264 4yspnews040264 5