Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 172

yspnews080264 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนในการมอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.

 

ให้กับนักเรียนจำนวน 85 ราย  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ จำนวน 83 ราย และมอบเงินสดจำนวน 2 ราย โดยมีครูที่ปรึกษาพร้อมผู้ปกครองนักเรียนร่วมถ่ายภาพในการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews080264 2yspnews080264 3yspnews080264 4

powered by social2s