Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 220

yspnews010364 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564  นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมให้กำลังใจ  ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยนักเรียนที่ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นประธานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก 8 สาระฯ นำยโยบาย แนวทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้น้อง เพื่อน และพี่ ๆ ได้รู้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews010364 2yspnews010364 3yspnews010364 4yspnews010364 5

powered by social2s