yspnews010364 1

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม  2564 นายสายชล  โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝ่ายบริหารโรงเรียน ร่วมเสนอข้อคิดเห็น หารือ พิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews010364 2yspnews010364 3yspnews010364 4yspnews010364 5yspnews010364 6yspnews010364 7yspnews010364 8