1 1

วันที่ 2 มีนาคม  2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อม นางนิพาภรณ์   กัลปดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน

ร่วมให้กำลังใจผู้สมัครการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 จากผู้สมัครทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในการดีเบต เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย และตอบคำถาม วิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  จากนั้น ดร.ชัชพล  รวมธรรม ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจ แนวทางการทำงานในฐานะประธานสภานักเรียน พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนผู้สมัครเลือกตั้งทั้ง 8 คน และนักเรียนผู้เข้าร่วมรับฟังการดีเบตครั้งนี้   ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1CgKWcKZouyZSj-lU5BEYMpUubOJ05J-e?usp=sharing

23456789101112