Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 162

1

วันที่ 3 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน

เป็นตัวแทนรับมอบการสนับสนุนงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 52,000 บาท สนับสนุนโดย นายวรวุฒิ  ทองทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ และนายสุวิทย์  บุญกาญจน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ ซึ่งมี ดร.วนิดา ชื่นตา เป็นผู้แทนมอบและรับมอบเกียรติคุณบัตรจากทางโรงเรียน และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ นางสาวภัคจิรา  ภูวดิน  ซึ่งได้บริจาคผ้าม่านติดตั้งห้องศูนย์เพื่อนใจ  TO BE  NUM BER ONE  จากนั้นได้ร่วมพิธีมอบสนามวอลเลย์บอลชายหาดให้กับทางโรงเรียน โดยมีตัวแทนนักกีฬากล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1https://drive.google.com/drive/folders/1ak35fDbGFAzAYhj2k0uW4-HLG1krQKUd?usp=sharing

2345678910111213

powered by social2s