10

วันที่ 5 มีนาคม 2564  พระเทพวงศาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ให้ความเมตตามาเป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2563

 

ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 - 6  พร้อมกล่าวให้โอวาทธรรมเพื่อเป็นกำลังใจ และมอบใบประกาศแก่ผู้สอบผ่านนักธรรมศึกษาระดับชั้นต่าง ๆ ประจำปี 2562  พระครูสุตอุดมธรรม  เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ-สำราญ เขต 1 อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง  โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวถวายรายงานการดำเนินการจัดสอบ นักเรียนที่เข้าสอบมีจำนวนทั้งสิ้น  1,238 คน  แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 345 คน ธรรมศึกษาชั้นโท  จำนวน 406 คน และ ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 487 คน ซึ่งมีพระคุณเจ้า สามเณร จากวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ และดำเนินการคุมสอบ ณ สนามสอบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1w4DPMsvteqgzs3IbvRoggYVxgJRLQqZd?usp=sharing

1234567891011121314151617