Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 321

yspnews100364 1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 

ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ม.3 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู  โดยกลุ่มบริหารวิชาการ  และมอบเกียรติคุณบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 471 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 613 คน  รวมเป็น 1,084 คน พร้อมกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1P3z1WJkSqIqhldN0XDVUWaS1f3CW2O15?usp=sharing

234567

powered by social2s