1

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานทางด้านการ

 

แสดงละครบูรณาการรายวิชาวรรณกรรมไทย พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมชมการแสดงและให้กำลัง การจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เพิ่มพูนทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย แสดงองค์ความรู้จากการจัดเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรมไทย  นักเรียนผู้แสดงเป็นนักเรียนในระดับชั้น 5/9, 5/10 จำนวน 4 ชุดการแสดง  ณ หอประชุมโรงพละศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/13voU-_oL0t4Mvg4ljQYPRomNEqeOF4su?usp=sharing

23456789101112