Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 150

32110

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้พบปะ พูดคุย กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

พร้อมให้กำลังใจ แนวปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม  และความสำคัญในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2563 (O-NET) ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564  ณ สนามสอบ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

321073211932120

powered by social2s