IMG 6062

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กล่าวอวยพรให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

 

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำโดยท่านรองนิพาภรณ์ กัลปดี คุณครูอรอนงค์ บุญกาญจน์ คุณครูฆนรุจ คำคุณนา คุณครูยศนันท์ เทพมณี และคณะ พร้อมนักเรียนตัวแทนจังหวัดยโสธร 4 คน ได้แก่

 1.นายพลัฏฐ์ บรรใดทอง

2. นายภูมิวิศ ตรีภพ

3. นางสาวณัฏฐณิชา วงษ์น้อย

4. นางสาวรัตติยากร จันทรศิริ

เพื่อเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณ MCCHALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

IMG 6031IMG 6030IMG 6040IMG 6055