1

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี ดร.ชัชพล  รวมธรรม

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู กำกับ ดูแล เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/134ZQwwO0Ke-eqligCjwojpichAPIa_46?usp=sharing

2345678910111213