Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 223

1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย

 

และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในโครงการการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จากนั้น ได้มอบสายสะพาย โล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับ นายวชิรวิทย์ กันยาวรรณ ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ "สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี” (Best Child of the Year 2021) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427)พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1JxDZ5YlWxxj74rlJ11BHAWsXAG_H3NY1?usp=sharing

23456789101112131415

powered by social2s