1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  โดยมี ดร.สมเกียรติ  เภานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว เป็นประธานพร้อมคณะ ทั้งนี้ มีนายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลต่างๆ  ซึ่ง ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครู บุคลากร ก่อนเดินทางไปราชการเพื่อเป็นกรรมการประเมินโรงเรียนอื่นเช่นกัน ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1uuOcaKXkrLfY8TSoZ1xPAI9uClsmeWiq?usp=sharing

234567891011121314