1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

พร้อมฝ่ายบริหาร ครู  ที่จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  การอบรมอยู่ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564  ผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น  471 คน  จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน  ฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1jUDFci4dHAUEKD4xwf27UcxDCFBbN23P?usp=sharing

 

2345678