Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 105

1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา 

 

สู่การพัฒนาที่ยังยืนสำหรับนักเรียนที่สนใจ  พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้แนวคิด การประกอบอาชีพในสภาพปัจจุบันกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม  จากนั้นร่วมกับ ฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียน ณ ห้องประชุมการงานอาชีพ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1jUDFci4dHAUEKD4xwf27UcxDCFBbN23P?usp=sharing

23 13456

 

powered by social2s