1

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมนำเสนอผลงานอำเภอต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

 

อำเภอเมืองยโสธร คว้ารางวัลตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่เวทีระดับประเทศ

2345678