1

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.กิตติภัทท์  ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

 

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 447 โดยมี นางนัยน์ภัค อินธิรัตน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มี ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ประธาน คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บังบัญชายุวกาชาดจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดยโสธร จำนวน 16 แห่ง จำนวน 50 คน จำนวน 3 วัน ไป-กลับ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1N9O1m-BlXQd_X_se3onkGPF_FDr0GGCt?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์010464RS2345678910111213