1

วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สรงน้ำ ขอพรพระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร พระพุทธรูปประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พระบรมรูป ร.5 ร.6 และสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆภายในโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย  และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับสถานที่และบุคลากร ในรูปแบบที่เรียบง่ายภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์090464RS2345679101112