Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 195

1

วันที่ 9 เมษายน  2564 ดร.ชัชพล รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 

 

ผู้แทนครู ผู้แทนกรรมการนักเรียน ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 เพื่อเห็นชอบ เกี่ยวกับการการจัดชื้อหนังสือเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์  อาคาร 1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์090464RS234567

powered by social2s