Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 311

1

วันที่ 19 เมษายน 2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร  ตัวแทนคณะครู ครูปรึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ออกเยี่ยมนักเรียน

 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากคณะครูบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้กับครอบครัว นายณชา ทองแก้ว นักเรียนชั้น ม.3/7 ณ บ้านเซียงหวาง ต.สำราญ  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร ที่ประสบอัคคีภัย เงินช่วยเหลือจากโรงเรียนและคณะครูเบื้องต้น จำนวน 24,100 บาท  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 17,200 บาท และผู้ปกครองนักเรียน ห้อง 3/7 จำนวน 7,400 บาท รวมถึงมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์190464RS23456789101112131415

powered by social2s