ประกาศรายชื่อ ม164

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

191683454 3926141310774836 2119662109332253439 n

 
190193660 3926141840774783 6460824360267514928 n

https://drive.google.com/file/d/1H78IB0YuEbdhiqhJY9TDEBYEyGGQm_XE/view?fbclid=IwAR0H22TJqf8W3kD5dOeQOKncaKWu2h00TrNG_mC0o_Ph9j83DZxDIWkryfQ

 

190599867 3926142230774744 8872664793949972935 n

https://drive.google.com/file/d/1MsIMInSeQJz7EF4De9SF5Wjvt_33YLs9/view?fbclid=IwAR09IbrHB7ce93PB2y5KrPyBqShAheiVxymoNdCDcjy7byJu1DXJCjgQh_8

191286208 3926143210774646 1449376088197384226 n

 
191194262 3926149464107354 4350225801365208484 n

https://drive.google.com/file/d/1AF-Q7PnfqQ8MFVtYB1Tlw_a-bzCPteLM/view?fbclid=IwAR2yEmuoeVl5EVMyKZDqiA0vjPD4IE-q0y7cGXcb5EHnoAbTYXxjJJJac9E

 

190664996 3926158114106489 4973685327112194008 n

https://drive.google.com/file/d/1A7thTGTtjX-uXmgQgVU2nuFiXaYvth9e/view?fbclid=IwAR09nO5p1iE2aVcF3DV1jTtAfx3h0842NANraIPE1i0BXpf2krxAqMrmRE4

 

188419319 3926159880772979 4539723394008252588 n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemzP_KYQURyRYZ4GnpfFbSfuSObPLIvdgit_R7PuxP97snCA/viewform?fbclid=IwAR3KzTcJxrWH4-6Xtj3lGsffkfjK-b5m-2DT6_aAwSLVEjoTMgwi5MySxBY