ประกาศรายชื่อ ม464

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

190447955 3928760483846252 802698438372274509 n

https://drive.google.com/file/d/1AKa85d9b0Z3jEz30crLu5iUMuLKBHsT0/view?fbclid=IwAR1gGOzbnqOXyQhxYAq2BYHu4bUu910tugtWYfLr3L0U8WoNhGsUoM0L7VY

 

190849718 3928763670512600 1724732736979431538 n

https://drive.google.com/file/d/1AOr9sapwqj0q_bK_teA5Dkpw6qHKEnlL/view?fbclid=IwAR1wnkV8_TZ0ZS7GrZv_Tb-p7UU4lx8v93LB3Yh0YhD3QsJJjD9MtYgfQ4s

 

191207418 3928764593845841 4939222608029008765 n

https://drive.google.com/file/d/1ARxz3Ois-JKgq87VHRqegnbdFoaYNOlT/view?fbclid=IwAR1kb0IxhGDfhX-ieG1IUPVqNnozVoVoTnb7Qcsvkx9M1AaMZleBCA-qgxA

 

190680882 3928765217179112 4970472904719413425 n

https://drive.google.com/file/d/1AUHUoHJYA0-EKwBzmWcpu1yXzFkh4JG7/view?fbclid=IwAR1PCoPSwcQgUERdJQRw1AEA_hgNm5MVzMf84Tgfqs5TmtQi6uUB3x7KLZo

 

189836627 3928769453845355 3675136751730007489 n

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyD7tr5EqfYVfC8D0nBIeFqF9ImttWnMDcLDn0CtSsfSYJEA/closedform