1

วันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชัชพล  รวมธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมการเปิด

การประชุมใหญ่สมัยสามัญคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยมีนางสาวมณฑิชา  ศรีพรหม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2654 เป็นประธานในการประชุม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1M7_nx4NYntdjACZL31O5vMQfo_QEAxMU?usp=sharing

234567891011