วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ประชุมกรรมการพิจารณารับนักเรียน ม.1, ม.4 กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายสายชล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ และพิจารณาการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมโสธรพิทย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม