1

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565  

พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอและชี้แจงแนวนโยบายในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมแนะนำครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จากนั้นครูที่ปรึกษาได้นำผู้ปกครองแต่ละห้องไปยังห้องนักเรียนที่ปรึกษาพบปะและคัดเลือกประธานและเลขาในแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการคัดเลือกประธานและเลขาระดับชั้น ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8

23456789101011121314151617