3

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละกลุ่มงานนำเสนอและชี้แจงแนวนโยบายในแต่ละกลุ่มงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมแนะนำครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จากนั้นครูที่ปรึกษาได้นำผู้ปกครองแต่ละห้องไปยังห้องนักเรียนที่ปรึกษาพบปะพร้อมคัดเลือกประธานและเลขาระดับชั้น  

12567ประชุม ผปค gifted 65 ,เวรวันศุกร์ 18 ก.ย. 63 220710 27ประชุม ผปค gifted 65 ,เวรวันศุกร์ 18 ก.ย. 63 220710 85ประชุม ผปค gifted 65 ,เวรวันศุกร์ 18 ก.ย. 63 220710 115ประชุม ผปค gifted 65 ,เวรวันศุกร์ 18 ก.ย. 63 220710 120ประชุม ผปค gifted 65 ,เวรวันศุกร์ 18 ก.ย. 63 220710 187