1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน

(กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาฉุกเฉิน) โดยมี แพทย์หญิงพัชราภรณ์  คล่องแคล่ว หัวหน้ากลุ่มงาน เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กู้ภัยฮุก 31  สมาคมกู้ภัยสว่างร่วมใจ และกู้ภัยเพชรเกษมยโสธร ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน  ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1ApgebStbuPiMnOYLN8-rokklmWmRrMnX?usp=sharing

234566789101112