วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสายชล โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และคณะนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อขอความเห็นกรรมการ ในการขอเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม