วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายชาติชาย  สิงห์พรมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปภัมป์  ดร.เชษฐา  ค้าคล่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร   นายอุทัย  สุภาพัฒน์ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ นายสุรสิทธ์ กองสินแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำ  กรรมการในประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยมีคณะกรรมการบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ ณ อาคารศิลปะและห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม