1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภานักเรียน “ค่ายเอิ้นขวัญ สภามาตุ้มโฮม ครั้งที่ 1”

โดยมีนางสาวณัฐธยา  หลักโพธิ์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

234567889101112131415